Vejviseren 1918

VEJVISER FOR G jentofte KOMMUNE

1918

1918

UDGIVET AF SKATTEINSPEKTØR L. LARSEN

(Ï9H5 AARGANG)

La fa

>ant

eller Kaution, Indløsning al Kupons og udtrukne Obligationer

PR IS 4 KR.

KJØBENHAVN I KOMMISSION HOS G. E. C. GAD MARTIUS TRUELSENS BOGTRYKKERI

Boxer ud lejes fo r 15 K r . Væ rd ie r modtages i Depot

Made with