Vejviseren 1929

Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab ||| Lys] Krffl VarmeH Henvendelse om Strømforsyning sker gen* ¡i nem de a ut o ri ser.e d e j 't t st a11a t ø r er. H o vedko n to r, Udstillings« og S a lg slo k a le r: Strandvej Nr. 163, Helleup Telf. Helrup 1200 Henvendelser angaaende Aflæsning, Over* dragelser og Nedtagning af Maalere rettes til Installationsafdelingen: St r andve j 274, S k o v s h o v e d Telefon Ordrup 1001

STRYG ELEKTRISK * STEG ELEKTRISK

Made with