Onsdag 03. oktober 2018

Alt i lås og glass!

Tlf.: 61 18 52 50 www.bowling1.no

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 3. oktober 2018 Nr. 35 • 91. årgang – etablert 1928 Edel (86) fikk ikke beholde fasttelefon

Tunnel kan komme fort

Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: John Knut Bakken

En ny tunnel på fv 33 ved Skreikampen kan komme for- tere enn opprinnelig planlagt. Ettersom tunnelen i Byrudberga har støtt på store problemer, kan det være aktu- elt å starte i nord i stedet (bil- det). Side 4

Farlig funn i barnehage

Noen driver hærverk og har tatt tilhold i Kapp barnehage om kveldene. På bakken lig- ger det igjen snusputer som kan være direkte farlige for barna, forteller styrer Hilde Flattum (bildet). Side 7

Vi har fått nytt navn og ny logo: Vårt nye navn er Minel Sentrum Installasjon.

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

Edel Enger på Årvoll gård utenfor Raufoss er både oppgitt og skuffet over Telenor etter at hun i august mistet fasttelefonforbindelsen. Nå må 86-åringen klare seg med mobiltelefon. – Jeg sliter med å bruke den nye telefonen. Jeg er skjelven og bom- mer ofte på tastene, sier hun oppgitt. Telenor mener det ikke er lønnsomt å sette opp igjen en stolpekurs som er blitt skadet i området der Edel bor. Side 5

Byggmester Johannes

Johannes Bjørke Sollien fra Lensbygda (bildet) er en lego- bygger utenom det vanlige. 13-åringen liker best å bygge store ting. I vår laget han en modell av hovedbygningen på Stenberg. Nå er han i full gang med å bygge Hoff kirke. Midten

Fortsatt din elektriker.

tlf. 61 13 86 80 www.minel.no

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

gir ALLE SENGESETT Høie

BESTILL VÅR HUSKATALOG

AkkuratnåhosBiliaGjøvik Gode tilbudpå vinter-/sommerdekk

÷20%

* )%)

! )

! & ! & )

+

!

,

-

.

!

/ )

&

Trieste

! "#" $ %& '

()

# (

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

Made with FlippingBook HTML5