אופיר טורס - מרוקו - מאורגנים 2017/18

טיול עמ 4-5

ערים אמפריאליות, מדבר וים לילות 11 יום / 12

פס

רבאט

מקנס

קזבלנקה מרוקו

איפראן

איסאווירא

ארשאדייה

מרקש

אגדיר

ארפוד

וארזאזאט

קזבלנקה, רבאט, פס, איפראן, א-ראשידיה, ארפוד, קניון הטודרה , עמק הדאדס , וארזאזאט, אגאדיר, איסאווירא, מרקש

∫ המחיר כולל בתי מלון ˜ ® כפוף לשינויים © מסי נמל והיטלים ˜ טיסות בחברה סדירה ˜ ® בוקר בלבד Æ ב א ¢ למעט קזבלנקה ע © כוכבים על בסיס חצי פנסיון ¥≠μ ערב פולקלור בפס כולל משקה ˜ דמי כניסה לאתרים בהתאם למסלול דמי טיפול באשרת נחיתה בכניסה ˜ ערב פנטזיה במרקש כולל משקה ˜ יפים ß ג ˜ אוטובוס תיירים ממוזג ˜ תשר לנותני השירותים במרוקו ˜ למרוקו מלווה קבוצה ישראלי מומחה למרוקו ˜ ® יפ ß נוסעים בג ∂© בסהרה ∫ המחיר אינו כולל ¢ המחיר כולל ¢ כל מה שאינו תחת הסעיף ˜ נטו §≥∏∞ תוספת לחדר יחיד חובה © ביטוח רפואי ומטען ˜ לא כולל גמלים בסהרה ˜ הוצאות אישיות ˜ טיפים ˜ הפרשי שער ˜ שינויים בתעריפי שירותי הקרקע ˜ ® לעשות למדריך ולנהג

בכל טיולי מרוקו

הפלוסים ב

≠ מופע ברברי במרקש ¢ הפנטזיה של עלי ¢

טיפים לנותני השירותים השונים

ימי טיול מלאים ללא סיורי בחירה

≠ עמק האוריקה ביקור בבית ברברי אותנטי

יפים ß ג בסהרה

אשרת כניסה למרוקו

סיור לילי בכיכר במרקש ¢ מע אל פנא ß ג ¢

≠ ערב פולקלור בפס כולל טקס חינה מסורתי

כניסות לאתרים בהתאם למסלולים

ח Æ ל Æ ט Æ אין כפל מבצעים והנחות Æ תנאי התקשרות ותנאים כלליים באתר החברה לפרטים והזמנות אנא פנה אל סוכן הנסיעות שלך או חייג לסניף הקרוב אליך סניף אשדוד ≠ מחלקת מרוקו מכל סלולרי

1952 - ĐĜĥ 65 | Ėďĕ ĎĥĕĐč ęĘđĞĐ

אתר האינטרנט

Ø ™ ≤∂∂≤

www.ophirtours.co.il

™ ∏±¥≤

∞≥≠μ≤∂πμπ¥

Made with