HalvtredsindstyvendeBeretningOmDetKjøbenhavnskeAsylselskab_1

30

¡2 _ -Ocd o«

^ oc

"E? ^ ¡¡z Kr.

Kr. Transport. . . 464 185

Herr S ø llin g , P . W ., fhv. Klædehandler. . . . Fru T h o r t s e n .......................................................... — T r ie r , S ........................................................ Herr T rie r, S . E Kand. jur., Fuldmægtig. . Fru T r ie r , E m m a f. A d l e r ................................ Frk. T rie r, E m m a ............................................... Fru T rie r, M a r ia n e , E n k e ................................ Frk. T r ie r , S o p h i e ............................................... Fru Z a h le , M a th ild e , f. T r i e r .......................... Herr Z e ltn e r , V ilh ., Arkitekt............................ Fru Z in n , R ., Enke.............................................

4 4

4 2 6 4 5 2 4 2

10

2 Tilsammen. . . 484 214

Made with