00670570007

MIDDENKADER ENGINEERING

NIVEAU 4

De projectwijzers zijn gebaseerd op het didactisch concept Competentie Gericht Onderwijs (CGO). CGO is een onderwijssysteem waarbij de studenten zowel individueel als in groepsverband werken aan leerstof die gerelateerd is aan de beroepspraktijk. De projectwijzers zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs. De inhoud van de projectwijzers is afgestemd op de kwalificatiestructuur van het kwalificatieprofiel Middenkader Engineering cohort 2010-2011 voorjaar 2011 met de daar onderliggende brondocumenten/beroepscompetentieprofielen. Deze projectwijzer is bedoeld voor de uitstroomrichting ‘Technicus’ voor alle vakgebieden van Middenkader Engineering.

LEERJAAR

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

PERIODE 4

1 T/M 4

PW 0 BASISDOCUMENT MIDDENKADER ENGINEERING

1

PW 1

PW 2

PW 3

PW 4

PROJECT-

PROJECT-

PROJECT-

ONDERZOEKER IN DE TECHNIEK

OPDRACHT 1

OPDRACHT 2

OPDRACHT 3

...

...

...

(BPV-1)

2

PW 5

PW 6

PW 7

PW 8

ECOSCOPE- PRODUCT

TRAINEE IN EEN

TITEL BIJ

TITEL BIJ

TECHNISCH

VERSCHIJNEN

VERSCHIJNEN

BEDRIJF (BPV-2)

3

PW 9

PW 10

TITEL BIJ VERSCHIJNEN (BPV-3)

TITEL BIJ VERSCHIJNEN

4

PW 11A

PW 11B

KWALIFICEREN BINNEN HET ROC

KWALIFICEREN IN HET BEDRIJF (BPV-4)

4

PW 11C KWALIFICEREN DOOR MIDDEL VAN EEN DUAAL OF DEELTIJDTRAJECT

Een uitgave van:

Artikelnummer: 00670560007

Made with