Det Kjøbenhavnske Fattigvæsens Tilstand i Aaret 1853

Made with FlippingBook - Online catalogs