Onsdag 28. februar 2018

Lenagata 62 – 61 14 36 00 post@ljv.no – www.lena-jernvare.no Lenagata 151 – 61 14 38 50 post@bstoten.no – www.byggsenteret-toten.no

Onsdag 28. februar 2018 Nr. 9 • 91. årgang – etablert 1928 Advarer mot falske brannfolk

Uforandret siden 1933

Foto: Mina B. Sveen Foto: Karsten Nyborg Foto: Jon Olav Andersen

S O L S K J E RM I NG V I N T E R S A L G the light» har Una Ringen til- brakt mange timer. Kolbujenta jobber med hest, men ikke på hjemmebane. Hun har funnet drømmejobben på New Zealand. Midten Konditorelev Natsenet Kflo Tekie (bildet) er dypt konsen- tert om de aller siste detaljene på kaka som skal ha et vår- tema. Bak venter dommerne, Maren Halvorsrud og Maya Dahlström. Elevene fra Raufoss knivet om NM-plas- ser i World skills Norway - skole-NM i yrkesfag. Side 3 Med hest jorda rundt De to på bildet kjenner hverandre godt, for på ryggen til «Into Menighetsbladet for Balke har nesten vært uforandret siden 1933. Nå har Gjermund Hjell, Kristin Pedersen (bildet) og flere andre gått sammen om en stor oppgradering på frivil- lig basis. – Dugnadsånden lever, forsikrer de to. Side 5 Yrkesfag på menyen

Foto: Mina B. Sveen

Sent på lørdagskvelden forsøkte noen å komme inn hos ei kvinne i Kolbu, etter å ha gitt inntrykk av at han kom fra brannvesenet. Hun forsto at det ikke kunne stemme, og avviste vedkommende. Det har også kommet melding om lignende tilfel- ler flere andre steder på Toten de siste dagene. – Vi i brannvesenet jobber ikke på denne måten,

advarer varabrannsjef Lars-Harald Bergheim i Østre Toten (bildet). Hvem som reiser rundt og utgir seg for å være fra brannvesenet er noe usikkert, men det har tidligere vært tilfeller der selgere forsøker å utnytte brannvesenets gode navn og rykte. Side 4

rabatt på alle startbatterier 40%

priser e ast F

Få overført dine gamle filmer og bilder til mobil, minnepenn, DVD

'

'

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen ΎWĊ ĞŐĞŶƉƌŽĚƵƐĞƌƚĞ ǀĂƌĞƌ

!

"

#

$

!

Mjøsbil Rambekk Rambekkvegen 4 Tlf: 61 13 88 88

!

$$$ ! %& " !% ! % "

!

"!

#

www.scandic.no

vik orgata 2, på Gjø tS

Made with FlippingBook flipbook maker