Uitwerking hoofdstuk 10

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

c

Winst na belasting

€ 120.000 € 30.000 € 90.000 € 13.500 € 76.500

Tantièmes

Dividend voor dividendbelasting

Dividendbelasting 15%

Dividend na dividendbelasting

De journaalpost is:

061 Winst na belasting

€ 120.000

Aan 164 Te betalen tantièmes Aan 161 Te betalen dividend

€ 30.000 € 76.500 € 13.500

Aan 162 Te betalen dividendbelasting

d

161 Te betalen dividend

€ 1.530

Aan 110 Bank

€ 1.530

e

163 Te betalen vennootschapsbelasting 162 Te betalen dividendbelasting

€ 30.000 € 13.500

Aan 110 Bank

€ 43.500

10.4 a

De winst na aftrek van tantièmes is € 450.000 - € 30.000 =

€ 420.000 € 105.000

Vennootschapsbelasting 25% De winst na belasting is

€ 30.000 + € 315.000 = € 345.000

b

060 Winstsaldo

€ 450.000

Aan 163 Te betalen vennootschapsbelasting

€ 105.000 € 345.000

Aan 061 Winst na belasting

c

Winst na belasting

€ 345.000 € 30.000 € 315.000 € 200.000 € 115.000 € 200.000 € 30.000 € 170.000

Tantièmes

Beschikbaar voor dividend en algemene reserve

Dividend voor dividendbelasting Toevoeging aan de algemene reserve

Dividend voor dividendbelasting

Dividendbelasting 15%

Dividend na dividendbelasting

De journaalpost is:

061 Winst na belasting

€ 345.000

Aan 164 Te betalen tantièmes Aan 161 Te betalen dividend

€ 30.000 € 170.000 € 30.000 € 115.000

Aan 162 Te betalen dividendbelasting

Aan 047 Algemene reserve

d

164 Te betalen tantièmes

€ 30.000

Aan 110 Bank

€ 30.000

Pagina 2 van 3

Made with