Uitwerking hoofdstuk 10

Module Elementair Boekhouden in Balans ISBN 978 94 91653 00 1 Sarina van Vlimmeren m.m.v. Wim de Reuver Uitwerkingen

e

161 Te betalen dividend

€ 85.000

Aan 110 Bank

€ 85.000

10.5 a

043 Agioreserve

€ 100.000

Aan 042 Uit te reiken aandelen

€ 100.000

b

042 Uit te reiken aandelen

€ 30.000

Aan 041 Aandelen in portefeuille

€ 30.000

10.6 a

060 Winstsaldo

€ 380.000

Aan 061 Winst na belasting

€ 305.000 € 75.000

Aan 163 Te betalen vennootschapsbelasting

b

061 Winst na belasting

€ 305.000

Aan 164 Te betalen tantièmes Aan 047 Algemene reserve

€ 30.000 € 275.000

c

043 Agioreserve

€ 100.000

Aan 042 Uit te reiken aandelen

€ 100.000

d

042 Uit te reiken aandelen

€ 100.000

Aan 041 Aandelen in portefeuille

€ 100.000

10.7 a

110 Bank

€ 2.400.000

Aan 041 Aandelen in portefeuille

€ 1.500.000 € 900.000

Aan 043 Agioreserve

b

061 Winst na belasting

€ 981.000

Aan 161 Te betalen dividend

€ 425.000 € 75.000 € 121.000 € 360.000

Aan 162 Te betalen dividendbelasting Aan 164 Te betalen tantièmes

Aan 047 Algemene reserve

c

161 Te betalen dividend

€ 255.000

Aan 110 Bank

€ 255.000

d

162 Te betalen dividendbelasting

€ 75.000

Aan 110 Bank

€ 75.000

e

043 Agioreserve

€ 250.000

Aan 041 Aandelen in portefeuille

€ 250.000

Pagina 3 van 3

Made with