Flyer Momento - De voortgang van nu

Momento is hét overkoepelende digitale, methode-onafhankelijke dashboard voor het basisonderwijs dat de oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes heen samenbrengt. Deze resultaten worden in één oogopslag inzichtelijk gemaakt én u kunt eenvoudig doorklikken naar de gedetailleerde dashboards van de methoden zelf. Momento is een branche initiatief dat door veel uitgevers en schoolleveranciers wordt ondersteund en kosteloos ter beschikking wordt gesteld vanaf het nieuwe schooljaar.

MOMENTO IS EEN GEBRUIKSVRIENDELIJK, CENTRAAL DASHBOARD DAT DE LEERKRACHT OP IEDER GEWENST MOMENT, OP ELK DEVICE EEN UNIFORM, VAK- EN METHODEOVER- STIJGEND BEELD GEEFT VAN DE VOORTGANG VAN LEERLINGEN.

meer tijd voor het begeleiden, coachen en onder- steunen van de leerlingen. Hierdoor kan de leerkracht in de dagelijkse onderwijspraktijk beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een hulp- middel om recht te kunnen doen aan verschillen. Momento is een aanvulling op de bestaande manier van werken: de bestaande en toekomstige volledig digitale leermiddelen van de aangesloten uitgeverijen worden gekoppeld aan Momento. Momento kan zo ingezet worden dat het aansluit bij elke school- en leerkrachtspecifieke visie, en werkwijze.

Het toont welke leerlingen de stof goed beheersen en welke kinderen extra hulp, ondersteuning of extra uitdaging nodig hebben. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft de leerkracht

www.momento.nl

Made with