DenHistoriskeModelsamling

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E .

Side Indledning................................................................................................................. 1 I. Modeller af Skibe og andre Fartøjer samt Dele af Skibsskrog, fuldstændig eller delvis ud fø rte........................................................ 23 II. Modeller af Spejl- og Galionsornamenter, samt andre Skibs­ sirater ....................................................................................................... 99 III. Modeller af Maskiner og mekaniske Indretninger, Skibsinven­ tar m. v.................................................................................................... 103 IV. Forskellige Genstande, som af historiske Hensyn ere optagne i Samlingen................................................................................................ 115 V. Malerier, Tegninger og Fotografier i ........................................ 121

K ø b e n h a v k s K o MMGN d OLIOTEEEB HOVEDBIBLIOTEKET

R e tte ls e : Side 17 Linie 4 f. n. staar „1ste“, læs „27de“.

Made with