Villabyerne1952

VILLABYERNES BLAD

pr '/. 4.W A ^ t ^ < ) L 8 T ORDRUPVKJ8*,OHDH.EW

)1 9 5 2 hos A . H O L S T 0 R D R U P V E J 8 9 .0 R D R 5 2 8 ^

47. MTgMg

PredAg den 4. januar 1952

- r

N r l

H E ttEH Ü P BRÆ NBSEE

/a?^ 2 4 M

T ^ O r ^ 6J3 . ^ 9 9 - Gent. 2477 - Ord. 4025

O rd rup vej 48

Rabat paa de gængse Branchepriser g iv e r vi paa T øj til

Ftncaic AM^^^Í^Íop^!^wy oy /?eparanoncy i!/

e l e g a i Y t k e i n i s k I R e n s r i i n g d er er ind icverct senest 1 . F e b r . 5 2 . F o r a t ho!de Person^iet beskæftiget se!v i de » s t t ! ! e « Naaneder y d e r vi denne Rabat

Baunegaardsvej 2 Trunnevangen 2

SØBORG BARNEVOGNE

r *

reparerer Deres bårne- c!. Jukkevogn

J A N U A R

T I L B t t D

»rammen« om Dem se!v og det nye Ar være en smuk og festiig ir!-

Speciatist i hovedreparationer C -L ..,- t itl. matenaier a}] adtarelsa jabO rgZ jiOH E ^TE K ^ BRtNGER

En gammel tradition genoptages! I år holder vi atter udsalg og med så stærkt nedsatte priser over hele linien, at De af nedennævnte kun får et beskedent udvalg. Se iøvrigt vore vinduer. Undertøj fineste Interlock, trøje og benklæder, sportsfacon. pr. sæt . . 7 .8 5 Trøje med rund halsudskæring og korte ærmer. pr. sæt . . . . 9 .8 5 Trøje med lange ærmer og benklæder med fange ben............ 1 2 .8 5 Skjorter, prima ensfarvet poplin med fast flip. pr. stk. 1 8 .8 5 ,3 Herrehabitter velsyede, heluldne herrehabitter kr. 148.-. 135.- og . . . ) Jakker originale skotske tweedjakker...................................... ) V O Cotton coats dobbelte i cn kraftig poplin. Alle størrelser............ O O Herrefrakker .ø svære, velsyede vinterfrakker...................................... ! v V PuUoYers ^ heluldne pullovers i moderne faconer og farver.......... ' O Drengeregnfrakker ^ 0 ^ 0 ah es tø r^^e r ................................................................ H E R R E - OG D R E N G E W A G A S t N E T

tilpasser Deres personlighed, og vore ^

HE !1RE U N G E R )

r

Damer og herrer

ttge kroiler.

Dome^rM#rso ionen

ANSIGTSPLEJE

UDSALC Sk jorter

'7 / )

C. Frandsen, damefnsorinde L! Strsndvøj !B G. !t th., - He!r. 2434

HE 1^1

^ P E R S I E N N E R ^

SPAREKASSEN FOR KJØBENWAVN OG OMEGN

0 ^

0

2 4 ' "

AGERBEKPOULSEN

,

*

Hetrup 4045

^

2 1 ' °

Py jamas

ar S tr a n d v e j 88 tk G e n to fte s c a d e 51 1k Jn ej{oraborg A ite 22 tr S e b o r g H o v e d g a d e 78

K o n to r tid Kt. 9— 15 L e r d a g Kt 9—13 F r e d a g A tte n K i. 17—18

3 8 '

3 4 "

Sokker

W i n s t r ø m ' s K ø r e s k o t e H E Hurtig09grunilnUntiers.sii I * ] Q P / i v J - A ften Ordrup # ! v U T e le fon Ordrup Fort!VS-KitnlmsMotorerne

CtAG. P o rc# tn o r), B e a tth , K r a v l e P!aO e*p)l!cr. o

3 " '

Undertøj

r ^ s o

D*v#rE# Rw$t#r t e « Underbenklceder Iremlag! Hatstork !æder

Ontruj)

¡ 00

ORDRUP- CHARLOTTENLUND BANK

strandvej 187

Helrup 1301 - 6301

Hatte

H o v e d k o n t o r J æ g e r s b o r g A !!é 31

T e !f. O rd ru p 3 6 0 0

.7 ¿FLFT i

r/r/ //irir rur/ Mr)gr'7f)/!7r/r /^r/ri/r

r// /mm^r : n)/

FILIALER: G J E N T O F T E O G O M E G N S B A N K - O R D R U P B A N K S K O V S H O V E D B A N K - V A N G E D E O G O M E G N S B A N K

rT

irUrM irU^mH^r ng

I 7)r7r/r/

rrf / n7<77rU7rr/<\ srrr/!'r/7t//gr /rr/mgFr /.¡v/-

STRANDVEJ 175 Teif Helrup V*5

/F/r/r). r/r? 4rr/gr\ 7/

FF/ 7 S

K om m u n e n s æ l d s t e P e n g e in s t i t u t

f f rF /F/frr /r/Fg/ irrZ/^/N/r /.-r;u N rrrMrs

H U L S 0 1^ - P L I S S É - K N A P P E R M A S K t N B M O O e R I - S O L P L IS S # K N A P H U L L E R LYNGBYVEJENS PDSSÉFORRETN ING L Y N O B Y V E J 4 — T E L F R Y V A N G 9 6 H E L L E R U P B A N K S t r a n d v e j 159 tiUAHR B e r n s t o H T s v e j 6 9 ' " ' i.

DERES BARN rotogror^rei hjemme

fffl

/T^.

....................

z . / f f /

/'rf!^

'

.bif-r/ Frr;NsA U.f/^A/f/Nfi /«FFf/ns

/jnr /tiLsrrf

...............

1,rn;

SØ 4673 - Aften SØ 383! ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 # * *

prM /r)..lii. Af< /f /!

L y n g b y v e j 2 3 5 S t r a n d v e j 136 S ø b o r g H o v e d g . 3

^AVSBÅROS-BILEM Tir. Helrup 8381 -

Vøfhotdtø smørtk 3. S og 7 p*r9 )i))*btt*r

.......

B E N Y 1 T l O E N L ( 3 I K / k L E B - A t Q K

/tfsr/Non/ f /fT-rftrJf A/f'/f^ro/Ffr

Avertér i „Viüsbyernes Blad" Tatg telefonen og r!ng til Gentofte 4H0 Gentofte Brændsetsforretning B E N Z t N K O K S v.,. 7o ) Satrllg egnet ti) kakkelovn We!tphat;ke og engelike Cinders samt kul, koks og brønde

..............

/AfsZ/xfr n/ /<)r.sAf//

^ F ^ ^ ^ f m . ^ ^ T / ^ r A^m t ..............

D I A n w s h i : i , t \ i ) y n \ ! i s m \ K HEKNSTORr r SVEJ AFD. i47) ttf W4ir 4Sa.t-4S)J O E M T O r T E A r D E U N O t,:wn!<*'')4Q d# 74 TU il#n! HEL L ERUP A F D E L I N G O R D R U P A F D F L I N O Ordn.rT,, Hf) Tlf Ordr 4217 4V 4 S Ø R O R O A F D E L I N G SabnrQ HprwdgK4# 7! 2.W

# ; A l t k a n

...............

i^t

l i j t s -

^

..

* Borde, Stoie, Gias Porcelæn, forsølvet Bestik. Bar. Barstole Radiogrammofon. Pladesptüer og ait VILLABYERNES UDLEJNING * B a g a g v o r U d a t i t t t n g BtrndarUtvtj 162 — Eivlndtvaj 4 #<)pr rtng #n#r agptOtwaaaarL Bestil i god Tid ^

f/rffpru/i (i/i/rfi S f rU N f/ tT / C N /7.7---- / 7 J

B)LL(G5TE DAGSPRH Brætsdattimtsfltst modtasM K V. HANSEN . CENTOFTECADE 94

T ræ fiberp !ader T I L H JE IVnV IESLØ JC i

O N I M S E I ^ v ^ T U P H PM T flíT t u n n ^ T F ^ B E M T O fT E 1 )0 0 J9-4M

L o k ^ l 6 Og 16

Made with