591981374

S I L K E G A D E H I S T O R I S K - T O P O G R A P H I S K B E S K R E V E N

VED O. C. N I E L S E N , C A S S E R E R , TOPOGRAPH.

Silkegade set mod Pilestræde (i Baggrunden). Tidspunktet er omkring 1898, forinden Nedbrydningen af Pilestræde påbegyndtes i Anledning af Opførelsen af det nye City»Kvarter.

ARNOLD B U S C K K J Ø B E N H A V N 1 9 3 3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online