G.E. Breeman, WJ. van Noort en M.R. Rutgers - De bestuurlijke kaart van Nederland