השבט השישי - גליון 121

השבט השישי

מועצה אזורית זבולון

עיתון המועצה - גליון 121 - אפריל - מאי - יוני 3102 אורנים אושה איבטין חוואלד יגור כפר ביאליק כפר המכבי כפר הנוער הדתי כפר חסידים א‘ כפר חסידים ב‘ נופית ראס עלי רמת יוחנן שער העמקים www.zvulun.org.il השבט השישי

״זבולון לחוף ימים ישכון...״

חזון בית חינוך 'כרמל-זבולון' בית חינוך 'כרמל-זבולון' יציב את האדם והחברה כערך מרכזי

תוך קבלת האחר וכבוד הדדי. החינוך ודרכי הלמידה יתנו דגש על זהות ציונית, יהודית, אזרחית תוך שאיפה למצוינות, והענקה של שוויון הזדמנויות לכל. החינוך ודרכי הלמידה יאפשרו מיצוי היכולות האישיות הן ברמת הפרט והן ברמת הכלל. בית החינוך יקדם את אחריות הפרט כלפי הסביבה כערך מרכזי של המאה ה - 12.

1 | השבט השישי

Made with