BorgerIDetGamleKøbenhavn2_1969

PERS PEKT I V B Ø G E R N E

Jan Møller: BO R G E R I D E T GAM LE KØ B EN H A VN 2 på Frederik den Syvendes og Christian den Niendes tid

Klunker, mamelukker og gaslys er stikord til en periode, der kan forekomme uendelig fjern - men ikke er det. Vi skal kun 8 0 -9 0 år tilbage, så er vi midt i den. Gennem rigt illustrerede skildringer af bl. a. boligforhold, teknisk udvikling, sociale forhold, klædedragt, sport, presse, hverdag og fest hjemme og ude, tegnes et fængslende billede af vore bedste- og oldeforældres tilværelse på Frederik den Syvendes og Christian den Niendes tid. Med denne fortsættelse af Ja n Møllers første bog »Borger i det gamle København på Frederik den Sjettes og Christian den Ottendes tid« gives et levende indtryk af K ø ­ benhavn i klunketiden.

Perspektivbøgerne om fatter endvidere: Karl Erik Johansson i Backe: a l p e r n e Seks landes bjerge og dale Karl Erik Johansson i Backe: is l a n d Ild og is - sild og saga Stig Ericson: v e je n v e s t p å Indianere, pelsjægere og nybyggere Stig Ericson: p r æ r ie n s p io n e r e r Guldet og det store jernbanebyggeri Bo Eriksson: S v e r ig e s h v id e k u l Fra vandhjul til turbine Lennart Granmark og Reinhold Ivarsson: INDGREB I NATUREN Vor udplyndrede jord Jan Møller: BORGER I D ET GAMLE KØBENHAVN 1 på Frederik den Sjettes og Christit

Göran Nilsson: HOLLAND KÆMPER MOD HAVET Diger og kanaler

K nud Pedersen: c h u r c h il e - k l u b b e n Danske drenges kamp mod besættelses magten

H erbert Pundik: g h a n a 20 stammer - én stat

H erbert Pundik: k y p e r n E t verdensbrændpunkt

591749021

59 74902

m 101 KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER

Ottendes tid

.

1. udgave . 1. oplag

Made with