Gabriëlle Kuiper [red.] - Basisboek Eventmanagement

Gabr i ë l l e Ku i pe r [ r ed .]

Event management

Event management van concept naar real i sat ie BA S I S BOE K

Made with