Instruksjonsbok Volvo A25D - A30D

Skrevet ut av Helge Bjørnstad

ATTEST FOR PERIODISK SAKKYNDIG KONTROLL KONTROLLRAPPORT RAPPORT UNDER ARBEID

FIRMA/EIER Transport og Anlegg A/S

SAKKYNDIG VIRKSOMHET HBC A/S (30249)

AVDELING/STED MANDAL ADRESSE Doneheia 84 E-POST tib@toga.as

SAKKYNDIG VIRKSOMHET AVDELING MANDAL

SERTIFISERINGSORGAN SERTIFISERINGSORGANET FOR SAKKYNDIG VIRKSOMHET AS

KONTROLLØR (BLOKKBOKSTAVER)

SIGNATUR KONTROLLØR

KONTAKTPERSON Tor Inge Bjørnstad REFERANSE/REKVISISJONS NUMMER

TELEFON 90637262

DATO 03.10.2017

VERKSTED ORDRENUMMER

FABRIKAT LEDIG

MODELL LEDIG

SERIENUMMER LEDIG

ÅRSMODELL 2001

TIMETELLER

UTSKIFTBART UTSTYR/VERKTØY, FREMSTILT FOR KONTROLL MED MASKINEN TYPE UTSTYR/VERKTØY FABRIKAT/MODELL

SERIE/PRODUKTNUMMER INTERN NUMMER

KOMMENTAR EKSTRAUTSTYR:

FORKLARING TIL PUNKTER SOM HAR FÅTT VURDERING 1, 2, 3 ELLER 4 KONTROLLPUNKTNUMMER OG KOMPONENT VURDERING BESKRIVELSE AV AVVIK

UTBEDRET AV/ DATO

KOMMENTAR FRA KONTROLLØR:

MASKINEN ER GODKJENT / AVVIKENE UTBEDRET OG KONTROLLERT

KONTROLL NUMMER: 6113

VERKSTED ORDRENUMMER:

DATO:

VIDERE BRUK ANBEFALT:

NESTE KONTROLL: (Mnd./År)

SAKKYNDIG VIRKSOMHET: HBC A/S

TELEFON: 91164507

SAKKYNDIG VIRKSOMHET AVDELING: Mandal

KONTROLLØR: (BLOKKBOKSTAVER)

SIGNATUR:

SERTIFISERINGSORGAN: SERTIFISERINGSORGANET FOR SAKKYNDIG VIRKSOMHET AS

www.kontrollweb.no

Side 1 av 3

Skrevet ut: 05-12-2017

Made with FlippingBook flipbook maker