גושפרתה - גיליון 963

13/12/2019 | טו' כסלו תש"פ | ערש"ק פר' וישלח פרתה גוש

הסדרה 'יסמן' מעניינת לא רק בגלל הזוג דיין 8 ' עמ

מבית

963

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

המתיישבים בהר - פרק ב'. 'קבוצת אברהם' 00 <<

גבעת העיטם הסיפור שלא

מה עושים עם המתנ"ס הזה? שושי בוגושמדברת 00 <<

הכרתם 00 <<

כיצד להתגונן? משה קוניקוב עולה להתקפה 10 <<

מה עושים עם הפקקים האלה? כתבה שנוגעת

בכולנו 16 <<

ישיבת 'שבות פותחת ישראל' את שעריה 22 <<

Made with FlippingBook Learn more on our blog