Onsdag 14. desember 2016

4

Onsdag 14. desember 2016 •

Kjempepågang etter Skibladner-turer I sommer fikk Skibladner

vil gjøre som NRK; klyve om bord i DS Skibladner. – Gruppene er tidligere ute med bestillinger. Det som er artig, er at det er litt andre kunder enn før. Flere av bestil- lingene kommer langveis fra, altså vil folk fra hele landet oppleve Skibladner til somme- ren, forteller Stø. I tillegg til at mange er tidlig ute med å sikre seg en tur med båten, har også gavekortsalget skutt i været etter at hjuldampe- ren tok med tv-titterne ut på Mjøsa i sommer. – Gavekortomsetningen har økt med cirka 200.000 fra i fjor. Dette er altså bare i egensalg. Vi har nemlig noen gavekort som er solgt eksternt, men disse har jeg ikke regnet med, sier Stø. Også salget av aksjebrev har fått fart på seg. Vanligvis har Skibladnerkontoret kunnet telle antall solgte eierandeler på én hånd. Nå nærmer Stø seg 450 solgte aksjebrev. – Aksjebrevene og julekulene våre er populære julegaver. Aksjebrevet er jo et flott og dekorativt dokument, men det er også en fullverdig aksje som gir stemmerett i generalforsamling- en, sier markedssjefen. Champagne og jazz Sesongen 2017 åpnes med brask og bram når DS Skibladner leg- ger ut på champagnecruise fra Gjøvik 27. mai. begrenset gravegrop. Sannsynligvis vil Glassverksgata være åpen for normal trafikk innen kort tid, men dersom arbei- det viser seg å være mer omfat- tende enn det det ser ut til, vil jobben med å fylle igjen utsettes til over nyttår.

vise seg fram i all sin prakt i tv-ruta. Nå går gavekortsal- get unna som aldri før, og folk fra alle landets hjørner vil på tur med den gamle damen.

Thea Romsås * thea@gjoviks-blad.no

– Vi merker at bestillingene kommer inn tidligere enn før, smiler Eva Stø, markedssjef ved Skibladnerkontoret. Hun er i disse dager travelt opptatt med å ta imot bestilling- er på aksjebrev og gavekort som skal ligge under mangt et juletre mot slutten av måneden. Det er ingen tvil om at årets NRK-sen- dinger var god reklame for Mjøsas hvite svane. 200.000 mer i gavekort Hjuldamperen ligger i vinterd- vale, men er populær som aldri før. Det er nemlig mange som Julekonsert på Kaffka Førstkommende lørdag blir det julekonsert med Kolberg & Westhagen på Kaffka. Lars Kolberg er fra Oslo, men har slekt fra Snertingdal, og ga for en tid tilbake ut plata «Sanger er som folk». Kolberg har fått gode skussmål blant annet på NRK P1, og til Kaffka tar han med seg Eivind Westhagen. Kommunen må grave i krysset der Storgata møter Glassverks- gata. Årsaken er at det er en lek- kasje på en kurs i snøsmeltean- legget. Denne kursen dekker strekningen fra Glassverksgata til Hunnsvegen, og dermed fungerer ikke snøsmelteanlegget for denne strekningen, altså østre side av Storgata. Kommunen ønsker å rette denne feilen snarest mulig, og har allerede tint området som skal graves opp. Gravearbeidet starter denne uka. Fotgjengere kan passere som normalt, men Glassverksgata har de siste dagene vært stengt for biltrafikk. Selve røret ligger omtrent en meter dypt, og det blir dermed en SOLSKJERMING

Markedssjef Eva Stø ved Skibladnerkontoret har ikke rukket å dele ut så mange av brosjyrene for neste års sesong, men likevel har mange allerede sikret seg en tur med DS Skibladner til sommeren.

– Champagnecruise arranger- te vi også i 2015, og da var det veldig populært, smiler Stø. Videre blir det både Glajazz, historisk reise på Mjøsa og St. Hans-feiring på Eidsvoll før hjuldamperen går i vanlig rute i sommerferien. I den kommende sesongen vil Nes brygge være tilbake i den faste ruta, mens Evjua erstatter Panengen som FK Gjøvik-Lyn har vært flinke med rekrutteringen, det ble tydelig da guttekullet sammen med sine foresatte fylte kafeen på Gjøvik stadion nylig. Det var nemlig hele 60 guttespillere som møtte opp for å høre daglig leder Frank Andås informere om hvordan klubben skal løse den positive utfordringen det er å planlegge trening og utvikling for en så stor gruppe fotballspil- lere. – Jeg syns det er viktig for spillerne våre å vite hvilke muligheter de har. At vi har fått på plass Tom Henning Hovi med flere for å trene denne gjengen er rett og slett ubeskri- velig bra, sier Andås, som understreker at FK Gjøvik-Lyn også har plass til dem som ikke vil satse like hardt på fotballen.

fast anløpssted på Østre Toten. – Vi har også fått mange fore- spørsler om det er mulig å være med Skibladner på tur i begyn- nelsen av mai, men på grunn av vannstanden starter ikke sesong- en før den siste uka i mai, sier markedssjef Stø. Hun understreker at det fore- løpig ikke er noen grunn til panikk; det er fremdeles ledige

plasser på hjuldamperen til sommeren. – Det er nesten ikke mulig å fastsette verdien på markedsfø- ringen vi fikk gjennom tv-sen- dingene i sommer. Det var flotte tv-bilder, men det er jo bedre å faktisk være på båten, smiler Stø, som også gleder seg til å markedsføre hjuldamperen på reiselivsmessa i januar.

Må grave i sentrum etter lekkasje

Samlet stort guttekull i Gjøvik-Lyn

Det er ingenting i vegen med rekrutteringen på FK Gjøvik-Lyn. Klubben har hele 60 guttespillere som ser fram til neste sesong. (Foto: Privat).

– Jeg gleder meg til hver tre- ning med disse guttene, sier tid- ligere Vålerenga-kaptein Hovi. Det er ikke bare guttene i klubben som har tidligere Tippeliga-spillere som trenere. Atle Maurud og Ståle Bokalrud

leder en gruppe på over 30 tre- ningsvillige jenter mellom 15 og 17 år, noe som lover godt for en klubb som nylig gikk ut med at de i 2017 også vil stille med et kvinnelag på seniornivå etter flere år uten damelag.

Glassverksgata har de siste dagene vært stengt for biltrafikk. En lekkasje gjør at deler av snøsmelteanlegget i Storgata ikke fungerer, men kommunen er nå i gang med å rette feilen. (Foto: Thea Romsås).

Det er totalsummen som teller!

post@scandic.no - www.scandic.no - 04990

Made with