Onsdag 14. desember 2016

9

• Onsdag 14. desember 2016

I doktor- gradsforsk- ningen sin undersøker Helga Amdahl hvordan man kan bedre frøavlen av rødkløver. (Foto: Innsendt).

Biri-kvinne tok doktorgrad på rødkløver

avlingene. Helga Amdal (36) har master i hagebruk fra Norges miljø- og biovitenskapelige uni- versitet (NMBU) fra 2010 og er ansatt som planteforedler ved Graminor AS. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap (NMBU) i 2011 med økonomisk støtte fra GRAMINOR AS og Norges Forskningsråd.

biovitenskapelige universitet (NMBU) 9. desember. – For at norske bønder skal ha nytte av de gode egenskaper som tetraploid rød- kløver har, må frøavlingen forbedres, for- teller Helga Amdahl. Målet med doktorgradsforskningen er å identifisere de egenskaper som kan benyttes i foredlingsarbeidet for å øke frø-

Rødkløver er sammen med timotei, eng- svingel og raigras de viktigste fôrplantene i Norge. Men det er vanskelig å skaffe nok frø, fordi sortene gir liten frøavling. Dette er temaet for doktorgraden (PhD) til Helga Amdahl fra Biri. Den har tittelen «Forbedring av frøsettingspotensialet i tetraploid rødkløver (Trifolium pratense L.)» og ble forsvart på Norges miljø- og

Tar doktorgraden på tarmsykdommer

Øistein Hovde ved Gjøvik sykehus står midt i forbere- delsene til doktorgradsav- handling. Han har vært med i et mangeåring forsknings- prosjekt, som bringer godt nytt for den delen av verden som er opptatt av tarmer. Fredag skal seksjonsoverlege Øistein Hovde ved Sykehuset Innlandet på Gjøvik stå skolerett i ærverdige gamle festsal i Domus Academica ved univer- sitetet i Oslo. Samme sted som han ble uteksaminert som lege i 1984. Denne gang er det en dok- torgradsdisputas i vente for tot- ningen bosatt i Hunndalen. Her skal han svare for et mangeårig forskingsprosjekt på Crohns syk- dom og ulcerøs colitt, to kroniske betennelsessykdommer i tarmen. Det skal ende med en doktorgrad for doktoren. Unik forskning I 20 år har 843 pasienter fra Aust- Agder, Telemark, Oslo og Østfold vært fulgt opp for å avdekke om det er økt dødelighet eller økt risi- ko for å utvikle kreftsykdom hos I forrige uke markerte Norges Blindeforbund Oppland at det går mot jul. I lokalene i Glassverksgata var det julebrus i glasset og pepperkaker på bordet da forbundet inviterte til juleverk- sted. – Hvert år har vi juleavslut- ning hvor vi lager litt julepynt og har litt underholdning for med- lemmene våre. I år får vi besøk av en blomsterdekoratør som skal lære medlemmene å lage julekranser og annen pynt, fortel- ler daglig leder Ronny Paulsen. Selv ville han ikke prøve seg som blomsterdekoratør, men blindeforbundets medlemmer tok utfordringen på strak arm. – Å være blomsterdekoratør er nytt for meg, men det er klart jeg skal prøve. Dessuten er det alltid trivelig å komme hit og treffe de andre, smiler Silje Pedersen. 21-åringen er leder for Norges Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no

Seksjonsoverlege Øistein Hovde har lang erfaring ved gastrollaben på Gjøvik sykehus. Et forskingsprosjekt på dødelighet og kreftsforekomst hos pasienter med tarmsykdommene Chrons og ulcerøs colitt, skal nå ende med doktorgrad for doktoren.

erte tidsskriftet, og forkaster 95 prosent av det som kommer inn, forteller Hovde. 20 nye i året – I vårt nedslagsfelt, med cirka 100.000 innbyggere, får vi omtrent 20 nye pasienter med disse tarmbetennelsessykdom- mene hvert år. Av disse er det en overvekt med ulcerøs colitt. Det er kroniske sykdommer, som kan gi en del plager for enkelte, sier over- legen, som har indremedisin og fordøyelsessykdommer som sitt spesialfelt. Han er nå en av legene med lengst fartstid ved gastrolaben på sykehuset på Gjøvik. – Jeg var ferdig utdannet lege i 1984, og kom da til Gjøvik som turnuslege. Med noen unntak har jeg jobbet på Gjøvik siden 1986, forteller 57-åringen. I tillegg til 100 prosent stilling som seksjonsoverlege har han en 20 prosents stilling som første- amanuensis ved Universitetet i Oslo.

pasienter med de to diagnosene. Resultatet gir godt nytt for de som rammes av sykdommene som ofte inntreffer i ung alder. Snittalder er 29 år for Chrons og 38 år for ulce- røs colitt. Studier fra 1970 til 1990 viste en økt dødelighet sammenlignet

med normalbefolkningen for pasi- enter med Chrons sykdom. Nå viser den nye forskninga at det ikke er økt dødelighet, hverken for Chrons eller ulcerøs colitt, i de første 20 årene etter at man fikk diagnosen. – Vi ser at det er en noe høyere

forekomst av kreft hos menn som har ulcerøs colitt, men at dette ikke gir økt dødelighet, sier Hovde. Unikt i verden Prosjektet går under benevnelsen IBSEN-studien (Inflammatory Bowel Disease South-Estern Norway). Hovde kom inn pro- sjektgruppa i 2011 og har vært hovedforfatter av forskningsarti- klene de siste åra. – Forskningen er et helt unik på verdensbasis. Det finnes ingen andre som har gjennomført syste- matisk oppfølging over så lang tid. Gode registre for kreft og død, samt lite flytting har gjort dette gjennomførbart. Dette legges merke til både nasjonalt og inter- nasjonalt, hvertfall hos den delen av verden som er opptatt av tar- mer, smiler tarmdoktoren. Resultatene har fått har fått spalteplass i flere velrenommerte tidsskrifter innen fagfeltet. – GUT er det nest høyeste rang-

Testet ut blomsterdekorering

Silje Pedersen og Anette Strandvik Olsen har begge nedsatt syn, men var ikke fremmede for å prøve blomsterdekorering da Norges Blindeforbund Oppland inviterte til juleverksted. (Foto: Thea Romsås).

Blindeforbunds Ungdom Hedmark og Oppland, og har omtrent 20 prosent syn. – Jeg er fornøyd med det jeg har, sier hun, og smiler igjen. Anette Strandvik Olsen hadde også tatt turen for å være med på juleverkstedet sammen med førerhunden Dean.

– Han er god å ha, og er med på alt jeg gjør. Bortsett fra blom- sterdekorering, da får han fri, ler hun. Gjøvikenser og trubadur Rune Bakkelund hadde også tatt turen til Glassverksgata, og bød blant annet på sin egenskrevne jule- sang «Det er jul».

Gjøvik: Marcus Thranesgt. 4, Tlf.: 61 15 05 80 Toten: Tlf.: 61 19 84 50 www.begravelsesbyraaet.no .trostrudb gravels .

Begravelsesbyrået Gjøvik Toten

Trostrud

Made with