545386100

KØBENHAVNS RÅDHUSBIBLIOTEK

02 )%?JU ftÅw rV f

Fra bordel til boulevardkirke - eller var det omvendt er udgivet a f Mariakirkens menighedsråd i anledning a f Mariamenighedens 100 års jubilæum i marts 1998. Redaktionsudvalg: Bente Juhl-Thomsen, Lis Jørgensen, Anita Rohwer og Kirsten Rydberg

Redaktion og ombrydning: Anita Rohwer og Kirsten Rydberg

Tryk: Rydberg Skilte & Reklame

Illustrationen på forsiden er et akvarel a f Maria Kirkesal, på bagsiden Mariakirken, begge malet a f P. Engelmann

En stor takfor bidrag med oplysninger og arkivmateriale til Bertha Juul, Else Christensen, Preben Schaldemose, Gudrun Thomsen, Bente og Børge Juhl-Thomsen, Helga Winther, Ole og Lilly B. Madsen, Emil N. Riis, Hans Henrik Betak, Egil G. Frederiksen, Arnold Jensen, Ole T. Reng og Johan Petersen m.fl. Frafamilien Seemann Hansen er modtaget en pengegave, som er anvendt ved bogens udgivelse.

Made with FlippingBook - Online catalogs