Flemovo Urk 2015

FLEMOVO 2014/2015 Urk

Heeft overgewicht: Klas 2 14% Klas 4 14%

Vindt het leuk op school: Klas 2 52% Klas 4 44%

Ervaart goede gezondheid: Klas 2 82% Klas 4 76%

Iets gedaan onder groepsdruk: Klas 2 16% Klas 4 23%

Doet aan beweging: Klas 2 76% Klas 4 80%

40%

Gebruikt energydrink: Klas 2 31% Klas 4 32%

Heeft ooit gerookt: Klas 2 28% Klas 4 45%

Heeft alcohol gedronken: Klas 2 14% Klas 4 54%

Heeft seks gehad: Klas 2 - Klas 4 14%

Hoort suizen/piepen: Klas 2 9% Klas 4 17%

O pvallend op U rk I nleiding

A lgemene kenmerken +

Bronnen Methode Colofon

Made with