צו הארנונה לשנת 2020 - אושר במועצת העיר בתאריך 25-06-2019 -

Made with FlippingBook Learn more on our blog