Norges tack till Sverige

Minnesstenen har en naturlig plats längs med Folke Bernadottes väg. Förbipasserande, såväl ung som gammal, inbjuds till närmare beskådan.

118

Made with