Norges tack till Sverige

Folke Bernadottes väg (markerad med rött) går längs med Djurgårdsbrunnsviken. Vid den blå pricken ligger minnesstenen och pricken i orange markerar Kungl. Norska ambassaden.

En vacker promenadväg omgärdad av historia M innesstenens nya placering vid Folke Bernadottes väg i Stockholm befäster både dess gestaltning av Norges tack och detta vackra promenadstråks historiska förankring. Vägen uppkallades efter greve Folke Bernadotte redan 1954 men har först under senaste decenniet omgärdats av mer relevant historia. Promenadstråket går från korsningen Skarpögatan/Dag Hammarskjölds väg, där norska ambassaden är belägen, till Lidovägen vid Djurgårdsbrunn. Inte så långt där- ifrån ligger Dragongården, bostad för Folke Bernadotte och hans familj och efterlevande från början av 1930-talet till mitten av 70-talet. I dag är Dragongården residens för Kinas ambassadör. Flytten och återinvigningen av den norska minnesstenen 2016 har skapat förnyad uppmärksamhet kring stenens flerfaldiga historiska bakgrund och det faktum att det just detta år var 25 år sedan kung Olav avled. Därmed sätts också fokus på hans svenska band genom giftermålet med prinsessan Märtha av Sverige. En naturligare placering Placeringen vid Folke Bernadottes väg är idag också naturlig eftersom han var gudfar till kung Carl XVI Gustaf, som 1983 tog emot minnesstenen av kung Olav. Den nor- ske monarken framhöll vid avtäckningen att Folke Bernadottes hvite busser reddet mange av de norske fanger ut av nazistiske konsentrasjonsleire. Det var en hjelp vi aldri vil glemme.

120

Made with