Norges tack till Sverige

SVEK, SAMVERKAN OCH SOLIDARITET

Kung Olav V av Norge överlämnade den 14 juni 1983 en minnessten till Sveriges kung Carl XVI Gustaf. Den var ett tack för utbildning och ut- rustning av en norsk armé på 15 000 soldater i Sverige under andra världs- kriget. Armén kallades för polistrupperna. Kung Olav tackade också för Sveriges humanitära insatser. Särskilt mottagandet av 60 000 flyktingar och den omfattande hjälpen med hus, mat och kläder. Den norske kung- en framhöll i sitt tacktal de riskfyllda svenska räddningsaktionerna av norska fångar i de tyska koncentrationslägren, och de svenska journalister som envist informerade om Nazi-Tysklands brutala ockupation av Norge. Krigsåren 1940 – 1945 har många dimensioner i de svensk-norska rela- tionerna. De spänner över svek, samverkan och solidaritet. Många norr- män kände bitterhet över Sveriges undfallenhet för Nazi-Tyskland. Att tyska soldater och militärutrustning tilläts resa tåg till och från Norge via Sverige satte djupa spår av svek hos det norska folket. Dessa handlingar är oftast den återkommande bilden av de svensk-norska relationerna under kriget. Samtidigt finns en annan bild, insatser för samverkan och folklig solidaritet. Det lyfter kung Olav fram i sitt tal, ett tal som har blivit bort- glömt under årens lopp. I boken sätts kung Olavs tal in en ett större sammanhang och enskilda betydelsefulla personer lyfts fram. Boken ger en kompletterande bild av relationerna mellan länderna under åren 1940 – 1945. Men mycket är fortfarande outforskat och mer forskning behövs. Uppenbart är att det skedde mycket över Kölen, den långa fjällrygg som på vissa breddgrader utgör gränsen mellan Sverige och Norge. Kung Olav var gift med den svenska prinsessan Märtha och var Carl XVI Gustafs gudfar. Norges nuvarande kung Harald V tillträdde 1991 då kung Olav dog.

Svensk-norska samarbetsfonden

Made with