Norges tack till Sverige

Folke Bernadottes väg går längs med Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. Bysten av Folke Bernadotte placerades vid vägen 2011 och i bakgrunden syns Nordiska museet. Minnesstenen Norges tack ligger några hundra meter längre fram längs med vägen.

59

Made with