Norges tack till Sverige

Släktskapsband mellan norska och svenska kungahusen

Harald V Norges kung 1991–

Märtha av Sverige Norges kronprinsessa, 1929–1954

Olav V Norges kung, 1957–1991

Maud av Storbritannien Norges drottning 1905–1938

Haakon VII Norges kung 1905–1957

Ingeborg av Danmark Svensk prinsessa (död 1958)

Prins Carl (död 1951)

Gustav V Sveriges kung 1907–1950

Kristian X Danmarks kung 1912–1947 son till Lovisa

Lovisa av Sverige Danmarks drottning 1906–1912

Oscar II (svensk kung 1907) Sverige & Norges kung, 1872–1905

Karl XV Sverige & Norges kung, 1859–1872

Oscar I Sverige & Norges kung, 1844–1859

Bilden visar släktskapsbanden mellan det svenska och norska kungahuset. Som framgår finns det släktskap även med det danska kungahuset. I det sammanhanget utgör Lovisa av Sverige en central person. Hon var gift med Danmarks kung Fredrik VIII och tre av deras barn blev dansk kung, norsk kung och svensk prinsessa. Fredrik VIII var dansk kung 1906–1912 och Lovisa dog 1926. För de svensk-norska relationerna under andra världskriget hade kronprinsessan Märthas föräldrar en central position. Hennes mor, Ingeborg var syster till Norges kung Haakon VII och Märthas far var bror till Sveriges kung Gustav V. Kung Haakon var född som dansk prins (Carl) och hans son, sedermera Kung Olav, var också född som dansk prins (Alexander) och med en engelsk mor (Maud). Olav föddes i England. I övrigt kan konstateras att Märthas svärfar var det självständiga Norges första kung och hennes farfar var den svensk-norska unionens sista kung.

63

Made with