Norges tack till Sverige

I Joakim Ihlens slutord i boken Frendefolk framhåller han avslutningsvis följande: ”Tyvärr måste vi emellertid konstatera, att det ännu finns alltför många svenskar som inte förstå någonting alls av vad Norges insatts betytt – även för Sverige”. Denna mening var det flera av de norska bokrecensenterna som instämde i.

73

Made with