Norges tack till Sverige

Kung Olav V och talet i Stockholm 1983

När Nazi-Tyskland ockuperade Norge den 9 april 1940 var Olav kronprins. Han tvingades gå i landsflykt i Storbritannien tillsammans med sin far, kung Haakon VII, och den norska regeringen. I London etablerades en norsk exilregering och kronprins Olav tog en aktiv roll i regeringens arbete. År 1944 utnämndes han till norsk försvarschef. Han övertog då ledningen av de norska styrkorna och ansvaret för kontakterna med de allierade, vilket bland annat innebar att säkra stöd till Norge vid en eventuell slutstrid mot ockupationsmakten. Norge var väl befäst och vid krigsslutet fanns cirka 350 000 tyska soldater i landet. Något summariskt räknat utgjorde soldaterna var tionde innevånare i Norge. De löften kronprins Olav erhållit om stöd från de allierade behövde dock aldrig nyttjas. Den 8 maj 1945 kapitulerade Tyskland och den 13 maj anlände kronprins Olav tillsammans med fem statsråd till Norge för att återupprätta regeringen. Kronprins Olav var gift med svenska prinsessan Märtha. Under kriget fick hon tillsammans med deras tre barn en fristad i USA hos president Franklin D. Roosevelt. Familjen återvände till Norge tillsammans med kung Haakon den 7 juni 1945. Olav blev Norges kung efter sin fars död 1957. Hans fru, kronprinsessan Märtha, hade dött tre år tidigare. Sonen Harald blev Norges statschef då kung Olav avled år 1991. Efterföljande tal är en kopia på det som kung Olav V höll den 14 juni 1983 när han överlämnade minnesstenen till kung Carl XVI Gustaf. Talet efterföljs av den svenska kungens tacktal.

9

Made with