Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

PERSONÁLNÍ POKRYTÍ REALIZACE DIGITÁLNÍ POLITIKY EU V ČR

rozborová studie

Zpracoval: řešitelský tým projektu TA ČR č. TL01000147

Mladá Boleslav, 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online