Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 3. Počty mezinárodních organizací, se kterými oddělení spolupracují

2

7

6

2

5

2

4

Počet MO

1

3

7

2

12

1

0

5

10

15

Počet oddělení

Zdroj: vlastní výzkum

Z pracovišť, která uvedla, že se alespoň v nějaké míře podílejí rovněž na me- zinárodním vyjednávání, nikoli výlučně jen na implementaci agendy digitalizace v rámci České republiky, byla dále dotazována na typ účasti. Z dat vyplývá, že se zaměstnanci dotazovaných oddělení nejčastěji účastní jednání osobně:

osobní forma účasti

29 odpovědí

využíváme účasti Stálého zastoupení v Bruselu i národního experta

22 odpovědí

neúčastníme se osobně vůbec

12 odpovědí

využíváme Stálé zastoupení v Bruselu

4 odpovědi

12

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online