Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 5. Počet osob a typ úvazku

25

1

11

17

4

7

5

2

3 1 3 1

7

8

1

5

6

4

12

3

13

3

9

3

5

1

14

1

10

1

3

0

10

20

čtvrtinový plný Typ úvazku

služební poměr na dobu neurčitou sedmidesetinový poloviční

Zdroj: vlastní výzkum

Zaměstnanci, kteří se věnují problematice digitální agendy, působí nejčastě- ji na pozici referenta, která na úřadech převládá a je zpravidla doplněna jednou pozicí vedoucího oddělení, vedoucího odboru nebo ředitele. Výjimkou je Úřad 11, kde působí nejvíce odborných referentů (11 osob), 2 odborní radové, 6 vedoucích oddělení a dalších 7 pracovníků s různým pracovním zařazením. Celkové infor- mace o pracovním zařazení podává Obrázek č. 6.

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online