Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Personální pokrytí realizace digitální politiky EU v ČR: rozborová studie

Autorský tým - prof. Ing. JIŘÍ STROUHAL, Ph.D. (ed.) MICHAL BOKŠA, MPhil. doc. Ing. JIŘINA BOKŠOVÁ, Ph.D. Ing. JOSEF HORÁK, Ph.D. doc. PhDr. KAREL PAVLICA, Ph.D.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s Na Karmeli 1457 293 01 Mladá Boleslav Česká republika

© ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 2021

ISBN: 978-80-7654-030-9 (elektronická verze) ISBN: 978-80-7654-031-6 (tištěná verze)

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online