Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 6. Pracovní zařazení

1

11

1 1 2

6

2

2

11

6

3 3

2

5

1 2

7

7

1

4

6

1 1

1

1

4

6

1

3

12

1

2

13

2 1

9

2 1

5

1

14

1

10

1

3

0

10

20

rada

ředitel odboru

vedoucí samostatného oddělení

Pracovní zařazení

odborný referent

ředitel

vrchní rada

odborný rada

referent

vedoucí oddělení

Zdroj: vlastní výzkum

Z celkového počtu 113 analyzovaných pracovních míst je jako nutná kvalifi- kace ve vzdělání ve 109 případech magisterské vzdělání. Ve třech případech je požadováno vzdělání na bakalářské úrovni, u jedné pracovní pozice je požadová- no jen středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Co se oborové kvalifikace týče, není vyžadován žádný specifický obor. Ve vztahu ke konkrétnímu vzdělávání se však odlišuje Úřad 4, který požaduje na 11 pracov- ních pozicích právní vzdělání. Toto je pak vyžadováno i na všech pozicích v rámci Úřadu 13 a na dvou pozicích na Úřadu 5. Dalším specifikem je pak Úřad 12, kte- rý na všech pozicích vyžaduje vzdělání s ICT zaměřením. Vzdělanostní kvalifikaci na jednotlivých úřadech naznačuje Obrázek č. 7.

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online