Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 7. Vzdělanostní kvalifikace a rozložení na jednotlivých úřadech

2

2

24

11

11

3

2 1

4

1

9

1 2

2

1 1

7

7

1

7

1

7

5

6

4

12

3

13

3

9

2 1

5

1

1

14

1

10

1

3

30

0

10

20

Pracovní zařazení

Právní vzdělání

Humanitní vzdělání

Žádný specifický obor není požadován

Ekonomické vzdělání

IT vzdělání

Zdroj: vlastní výzkum

Požadavky na jazykovou vybavenost se mezi jednotlivými úřady různí – převládá však většinový požadavek na znalost anglického jazyka. Co se úrovně znalosti angličtiny týče, tuto dokresluje Obrázek č. 8 (úroveň 3 platí pro ekviva- lent C1, úroveň 2 pro ekvivalent B1). Co se týče požadavků na další jazyky, tyto jsou výrazně omezenější, pouze Úřad 5 vyžaduje pro některé z pozic němčinu, španělštinu či ruštinu.

21

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online