Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 8. Požadovaná znalost angličtiny

1

3

22

11

3

15

8

17

4

5

7

2

3

5

7

3

4 1

1

1

4

6

2

2

12

2

1

13

3

9

3

5

1

14

1

10

1

3

0

10

20

Požadovaná úroveň angličtiny

Úroveň 2

Úroveň 3

Úroveň 1

Není požadováno

Zdroj: vlastní výzkum

Většina zaměstnanců, kteří se věnují problematice digitální agendy, se v rám- ci své agendy věnují více tématům. Jistou výjimkou je jen Úřad 1, kde převažuje zacílení na jediné téma. Výsledky dokresluje Obrázek č. 9.

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online