Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/1 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních sku- pin – Úřad 1

Úřad č. 1

Evropská komise, DG TAXUD, Registered Exporter – REX3

Evropská komise, DG TAXUD, IT Technology and Infrastructure Project Group

Evropská komise, DG TAXUD, IT Systems and Development Project Group

Evropská komise, DG TAXUD, Customs Decisions

Evropská komise, DG TAXUD, Customs Code Committee – General Customs Legislation – Electronic Customs Coordination Group

Evropská komise, DG TAXUD, Centralizované celní řízení (CCI)

Pracovní skupina

Evropská komise, DG TAXUD, B2G Single Window Project Group

Evropská komise, DG TAXUD, Authorised Operator (AEO)

Crowdfunding

Zaměstnanec

Agenda

Velmi vysoká

Zdroj: vlastní výzkum

Na Úřadu 2 se do jednání pracovních skupin zapojuje celkem osm osob. Jedna z osob se však zasedání v obou skupinách, kterých se účastní, zapojuje jen spo- radicky (0 – 10% účast), další osoba pak průměrně (cca 50% účast). Zbylé osoby se do většiny pracovních skupin, kterých jsou účastny, zapojují s velmi vysokou účastí. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/2.

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online