Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/2 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních skupin – Úřad 2

Úřad č. 2

WG DELTA

Výbor pro vzdělávání

RVIS

Resortní komise pro informatizaci

PS k OpenData (OGP)

Předsednictvo RVIS

Pracovní skupina

Pracovní skupina pro mládež

Zaměstnanec

Agenda

Velmi nízká

Vysoká Velmi vysoká

Průměrná

3

Zdroj: vlastní výzkum

Na Úřadu 3 se zasedání pracovních skupin účastní pouze jediný zaměstnanec, který se podílí na činnosti pracovní skupiny pro dopravu – intermodální otázky a sítě. Tento zaměstnanec navíc využívá možností stálého zastoupení v Bruselu. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/3.

3 WG DELTA - Working Group for Digital Education, Learning, Teaching and Assessment

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online