Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/3 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních sku- pin – Úřad 3

Úřad č. 3

Pracovní skupina pro dopravu – intermodální otázky a sítě

Zaměstnanec

Pracovní skupina

Agenda

Využívá SZB

Zdroj: vlastní výzkum Na Úřadu 4 se zasedání pracovních skupin účastní poměrně vysoký po- čet zaměstnanců. Jejich agenda je jasně vymezena účastí na B.23 (HWPCI) a NIS Cooperation Group, kterých se účastní většina těchto zaměstnanců. Jejich účast je však zpravidla průměrná, případně nízká. Ve dvou případech pak dochází k využití stálého zastoupení v Bruselu. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/4.

Obrázek 13/4 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních sku- pin – Úřad 4

Úřad č. 4

NIS Cooperation Group + Work Streams

ITTF (Implementation TEMPEST Task Force) prac. skupina v rámci EU

Horizon Europe ad hoc working group – Commision security expert group

GSC SAB – Security Accreditation Board Generálního sekretariátu Rady EU

Evropská skupina pro certifikaci kybernetické bezpečnosti (ECCG)

Pracovní skupina

CSC (IA) Bezpečnostní výbor Rady EU ve formátu Information Assurance

B.23 (HWPCI)

Zaměstnanec

Agenda

Využívá SZB

Velmi nízká

Průměrná

Velmi vysoká

Nízká

Zdroj: vlastní výzkum Na Úřadu 5 se jednání pracovních skupin účastní pouze dva zaměstnanci. Jeden zaměstnanec je charakteristický velmi vysokou účastí na většině skupin, druhý pak jeho činnost doplňuje. Oba zaměstnanci se účastní Pracovní skupi- ny pro práva duševního vlastnictví Rady EU, Pracovní skupiny pro autorské prá- vo Rady EU a Kontaktního výboru komise ke směrnici o informační společnosti. Detailnější informace poskytuje Obrázek č. 13/5.

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online