Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

OBSAH

1 2

ÚVOD

5 7

OBLASTI DIGITALIZACE A PRACOVNÍ ROLE

3 OČEKÁVÁNÍ DALŠÍHO VÝVOJE AGENDY A JEJÍ PERSONÁLNÍ POKRYTÍ 15 4 LIDSKÉ KAPACITY 18 5 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 37 PŘÍLOHY 41 PŘÍLOHA 1 – DOTAZNÍK 41 PŘÍLOHA 2 – SEZNAM ZKRATEK 49

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online