Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

Obrázek 13/11 . Míra zapojení pracovníků do činnosti jednotlivých pracovních sku- pin – Úřad 11

Úřad č. 11

Spectrum sharing Spectrum needs skupiny kontaktních osob pro sběr dat (měření cílů, DESI…) Rada EU H05, H06 Rada EU H05 Pracovní skupiny Rady EU H05, H06 (jako expert; dle aktuálního tématu) Pracovní skupina ERGP Pracovní skupina Rady EU H06 Plenární zasedání ERGP OECD CISP – Pracovní skupina pro strategické otázky komunikačních infrastruktur a služeb

NRA experiences with 5G Impact of 5G on regulation EU 5G cybersecurity toolbox and opinion on NIS2 proposal ERGP – Kontaktní síť ENISA – skupiny ECASEC EMF issues (science-based approach) EK CoCom CEPT ComITI – Výbor pro záležitosti ITU Pracovní skupina BEREC

Pracovní skupina

Zaměstnanec

Agenda

Velmi nízká

Průměrná

Velmi vysoká Využívá SZB

Nízká

Vysoká

Zdroj: vlastní výzkum Na Úřadu 12 se na zasedáních pracovních skupin podílejí celkem 4 zaměst- nanců – jejich účast je ve většině případů vysoká či alespoň průměrná. Nejčastěji se pak účastní schůzek k projektu Digitální Evropa. Detailnější informace posky- tuje Obrázek č. 13/12.

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online