Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 – DOTAZNÍK

Dobrý den, děkujeme, že věnujete několik minut Vašeho času na vyplnění dotazníku personálních potřeb státní správy v oblasti digitální agendy EU . Dotazníkové šetření je součástí aktivit Úřadu vlády v rámci implementace strategie Digitální Česko. Cílem dotazníkového šetření je zmapovat aktuální stav a celkovou vytíženost personálních kapacit ústředních orgánů státní správy ČR, které se věnují vyjed- návání či implementaci iniciativ zveřejněných v oblasti politiky jednotného digi- tálního trhu v Evropě. Výsledky dotazníkového šetření budou předány ve formě konkrétních dopo- ručení Radě vlády pro informační společnost.

OBECNÉ OTÁZKY 1 – Identifikace úřadu, prosím uveďte: • ministerstvo

• sekce • odbor • oddělení Počet zaměstnanců (včetně Vás) zabývající se digitální agendou EU dle přiloženého seznamu iniciativ: • Umělá inteligence pro Evropu – ÚV ČR • Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence – ÚV ČR • Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru – ÚV ČR • Program Digitální Evropa pro období 2021-2027 – ÚV ČR • Návrh nařízení k provedené Marrákešské smlouvy (pro nevidomé) – MK • Návrh směrnice k provedení Marrákešské smlouvy (pro nevidomé) – MK • Návrh nařízení o přenositelnosti služeb (tzv. nařízení o portabilitě) – MK • Návrh nařízení o některých online přenosech vysílacích organizací (Sat- Cab nařízení ) – MK • Návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu – MK • eFTI – MD • Akční plán k FinTech – MF • Crowdfunding – MF

41

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online