Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

• Digitální daň – dlouhodobé opatření – MF • Digitální daň – krátkodobé opatření – MF • Modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi pod- nikem a spotřebitelem – MF • Uniform User Management and Digital Signatures – Celní správa ČR • Akční plán 5G pro Evropu – MPO • ePrivacy – MPO • Evropský kodex pro elektronické komunikace – MPO • Nařízení o geoblockingu – MPO • Gigabitová společnost – MPO • Jednotná digitální brána – MPO • Nařízení BEREC – MPO • Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele in- ternetových zprostředkovatelských služeb – MPO • Boj proti nezákonnému obsahu on-line. Zvyšování odpovědnosti on-line platforem – MPO • WiFi4EU – MPO • Nařízení CPC – MPO • Návrh směrnice o digitálním obsahu – MPO • Digitální smlouvy pro Evropu – Uvolnění potenciálu elektronického ob- chodu – MPO • Návrh směrnice o prodeji zboží – MPO • Směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností – MSp • PSI a Open data směrnice – MV • Akční plán pro eGovernment na období 2016-2020. Urychlování digitální transformace veřejné správy (eGAP) – MV • BLOCKCHAIN – využití technologie blockchain ve veřejné správě • Sdělení o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti – MZd • Dohoda o kritériích nezbytných k účasti v přeshraničních informačních službách v oblasti elektronického zdravotnictví – MZd • Nařízení o kybernetické bezpečnosti – NÚKIB • Nařízení o Kompetenčním centru a síti národních koordinačních center – NÚKIB • Směrnice NIS – NÚKIB • Přezkum provádění strategie pro DSM – ÚV ČR • Akční plán digitálního vzdělávání – MŠMT

42

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online