Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

13 – Jaké jsou k fluktuaci zaměstnanců (pokud nějaké jsou) podle Vás ve Vašem úřadu důvody? Můžete označit více možností. • nedostatečné platové ohodnocení • vztahy na pracovišti • nemožnost kariérního růstu • málo benefitů

• jiné, uveďte, prosím, jaké: • k fluktuaci u nás nedochází

14 – Do jaké míry současný počet zaměstnanců Vašeho odboru/ oddělení, věnujících se digitální agendě EU, odpovídá Vašim potřebám vycházejících z požadavků pro digitální agendu EU? • počet zaměstnanců je dostatečný, avšak jejich náplň práce je příliš za- tížena agendami, které s digitální agendou EU nesouvisí

• počet zaměstnanců je odpovídající • počet zaměstnanců je neodpovídající • počet zaměstnanců je vysoce nedostačující

15 – Pokud počet zaměstnanců Vašeho úřadu není odpovídající nebo je vysoce nedostačující, pak v jakých oblastech/projektech/ iniciativách Váš úřad postrádá pracovní sílu? Uveďte: 16 – Máte v oddělení v současné době neobsazená pracovní místa? • ano • ne

17 – V jaké platové třídě máte neobsazená pracovní místa? Uveďte:

18 – Uveďte pravděpodobné důvody, proč se pracovní síly nedostává? Můžete označit více možností. • platová konkurence • nedostatek pracovníků s požadovanou expertízou • jiné, uveďte, prosím, jaké:

45

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online