Personální pokrytí realizace digitální politiky ŠAVŠ / TAČR

PROSÍM, VYPLŇTE NÁSLEDUJÍCÍ SEKCI ZA SEBE A ZA KAŽDÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ZAMĚSTNANCE ZABÝVAJÍCÍHO SE DIGITÁLNÍ AGENDOU EU ZVLÁŠŤ ZAMĚSTNANEC/POŽADAVKY POZICE – uveďte následující: 1 – úvazek: 2 – zařazení (referent, VO): 3 – platová třída:

4 – Nutná kvalifikace ve vzdělání: • není stanovena • středoškolské s maturitní zkouškou • bakalářské • magisterské • doktorské

5 – Musí mít kvalifikaci v oboru (vzdělání – expertní pozice), můžete označit víc variant:

• ekonomické vzdělání • humanitní vzdělání • právní vzdělání • IT vzdělání • žádný specifický obor není požadován

6 – Pozice požaduje jazykovou vybavenost: • anglický jazyk (úroveň znalosti 1-3 / není vyžadován) • německý jazyk (úroveň znalosti 1-3 / není vyžadován) • španělský jazyk (úroveň znalosti 1-3 / není vyžadován) • francouzský jazyk (úroveň znalosti 1-3 / není vyžadován) • ruský jazyk (úroveň znalosti 1-3 / není vyžadován)

Požaduje pozice vybavenost ještě jiného jazyka? Pokud ano, uveďte, jakého: • ano, uveďte: • ne

47

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online