48259_Forskningsetikk_nr1_2019_WEB

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 1 • Mars 2019 • 19. årgang Forsknings etikk

Finansiering: Etikk er god butikk

Fra råtne epler til råtne tønner

Vi misforstår klima- spådommer

Forskere setter i gang kronerulling

Made with FlippingBook - Online magazine maker