Meddelelse 1 Fra Børnehjælpskomiteen for København og Nabok

MEDDELELSE I

FRA

BØRNEH JÆL P S KOM I T E EN \ FOR KØBENHAVN OG NABOKOMMUNER

VED

FORRETNINGSUDVALGET (J. CARLSEN, MARIUS JENSEN, L. CHR. MØLLER-LUND, JUL. SCHIØTT)

INDHOLD: 1. Træk a f Bornehjælpsdagens Historie. 2. Tilbageblik paa Børnehjælpsdagen. 3. Resultater a f Indsamlingen. h. Regisler over indkomne Andragender. 5. Beretning fra Fordelingsudvalgel. 6. Notitser om Børnehjælpsdage i Provinserne.

K Ø B E N H A V N , den 21. J uni 1 9 04 .

Made with